3:53 pm - piątek Marzec 24, 5690

Kto choruje na cukrzycę?

Jako przyczyny wystąpienia cukrzycy naukowcy najczęściej podają predyspozycje genetyczne oraz wpływ czynników środowiskowych. Oznacza to, ze prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jest większe u osób, które, w starszych pokoleniach, mają osoby cierpiące na tę przypadłość.

Zwiększa się ono dodatkowo, gdy są to bezpośredni przodkowie stopnia pierwszego. Silniejszy związek z czynnikami genetycznymi ma zdecydowanie postać typu 2. Co ciekawe szanse na to, że gdy chore jest jedno z bliźniąt jednojajowych, w prawie 100% można mieć pewność zachorowania drugiego.

Dużo większy wpływ czynników środowiskowych odnotowuje się w przypadku cukrzycy typu 1. U jej podłoża mogą leżeć przebyte w dzieciństwie infekcje wirusowe, wysoka częstotliwość i intensywność sytuacji stresogennych oraz wzmożona ekspozycja na pewne związki chemiczne.

Należy wspomnieć, że cukrzyca typu 1 jest chorobą nieuleczalną i skazuje jej posiadacza na dożywotnie wstrzykiwanie preparatów insulinowych. Inaczej ma się rzecz w przypadku typu 2. Jej zaistnienie jest silnie związane z trybem życia.

Typowy przedstawiciel grupy ryzyka to zwykle osoba otyła, mająca niewiele ruchu w pracy oraz stroniąca od niego w czasie wolnym, nie dbająca o zdrową i zbilansowaną dietę, co w powiązaniu z predyspozycją genetyczną daje mieszankę wybuchową, która staje się coraz bardziej niebezpieczna z wiekiem.

Zwykle jednak zachorowanie na cukrzycę ma miejsce w wieku ok. 11 lub 19 lat, co jest związane z większą zwiększoną aktywnością trzustki w trakcie dojrzewania. Zdarza się też, że choroba wystąpi w trakcie ciąży. Czynniki zwiększające jej prawdopodobieństwo w tym okresie to np. dużą ilość urodzonych dzieci, zaawansowany wiek matki, nadciśnienie, a także występowanie choroby w rodzinie.

W kategorii: Cukrzyca

Brak komentarzy

Zostaw komentarz