3:53 pm - sobota Marzec 24, 9381

Kto wspiera walkę z cukrzycą

Kto wspiera walkę z cukrzycąMiano epidemii XXI wieku nie zostało cukrzycy nadane bez powodu. Szacuje się, że cierpi na nią już około 200 milinów ludzi, z czego 20% to przypadki niezdiagnozowane, a więc nie leczone, natomiast przypuszcza się, że w przeciągu dwóch dekad liczba ta może wzrosnąć do 360 milionów.

Dane te opracowano na podstawie nasilającego się zjawiska oraz założenie, że ludzkość w najbliższym czasie nie opamięta się. Dlatego ważne jest wypracowanie narzędzi zwiększających świadomość społeczną, co w przypadku cukrzycy powinno przynieść efekty.

Jak widać problem jest poważny dlatego podejście do niego powinno być zakrojone na szeroką skalę. Jak wiadomo edukację najlepiej zacząć od najmłodszych lat, toteż kampanie uświadamiające powinny w pierwszej kolejności trafić do dzieci i młodzieży szkolnej.

Ilość wyraźnych sygnałów, że takie akcje są już organizowane pozwala napawać się dumą. 14 listopada ustanowiono Światowym Dniem Walki z Cukrzycą (rocznica urodzin odkrywcy insuliny Fredericka Bantinga), a cały miesiąc jest rok rocznie wykorzystywany jako okres wzmożonej działalności różnych organizacji zainteresowanych walką z problemem. Święto zostało ustanowione przez ONZ i wsparte przez nią odpowiednią rezolucją.

Główną instytucją prowadzącą działania na rzecz ograniczenia zachorowań na cukrzycę, prowadzącą walkę z tą chorobą oraz wspierającą wszystkie inne instytucje tego typu, jest Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF), która prowadzi kampanię „Zjednoczeni na rzecz cukrzycy”.

Akcja mającą na celu wywołanie w społeczeństwach najbardziej dotkniętych plagą zainteresowanie problemem oraz wzrost ogólnej świadomości rozpoczęła się w roku 2006 i trwa do dziś. Wiele innych kampanii o podobnym charakterze lecz o zasięgu lokalnym jest prowadzonych przez mniejsze organizacje, zarówno te wspierane przez państwo, jak i prowadzone charytatywnie przez osoby dotknięte chorobą.

Ich rozmach może nie jest tak wielki, ale z pewnością umożliwia lepsze dotarcie do serc i umysłów ludzi. Nie ulega wątpliwości, że im lepiej pozna się wroga, tym skuteczniej będzie się z nim walczyć, a ludzkie zdrowie i jego ochrona to wystarczający powód by dołożyć wszelkich starań i zmaksymalizować wysiłki. Świadome społeczeństwo mające dostęp do odpowiedniej wiedzy i leczenia to pierwszy i najważniejszy krok do poprawy sytuacji rozprzestrzeniającej się cukrzycy.

Physiogel Balsam nawilżający do ciała